Events

Kenya, January 2022

True Nature Trail

A week of discovery deep into the wilderness of Kenya. Without distraction from WiFi, work, WhatsApp, or whatever. We do with what nature has to bring us. To get in touch with yourself, each other and nature. To get answers and insights on questions and themes that are important in your life right now. Where are you at the moment, and what is your desire for the future? Where do you want to take a next step in your development, personally or professionally? What is most important to you in this moment? What do you need to realize your ambitions and make your dreams come true?

Will you join us to find out? Check out our leaflet here.

Een week in de wildernis van Kenia op ontdekking. Zonder afleiding van WiFi, werk, WhatsApp, of wat dan ook. We doen het met wat de natuur ons te brengen heeft. Om in contact te komen met jezelf, elkaar en de natuur. Om antwoorden en inzichten te krijgen op vragen en thema’s die op dit moment belangrijk zijn in je leven. Waar sta je op dit moment, en wat is je verlangen voor de toekomst? Waarin wil je een volgende stap zetten in je ontwikkeling, persoonlijk of professioneel? Wat is het meest belangrijk voor je in dit moment? Wat heb je nodig om je ambities te realiseren en je dromen waar te maken?

Ga je mee op ontdekking? Bekijk onze flyer hier.

Of download hieronder de brochure:

Download PDF