Events

Amsterdam, 22 JUN 2018

Book Launch: Driven by Dialogue

After the previous book “ValueFraming” there appeared to be great need for an international successor. Translation turned out to be impossible – due to the deep-rooted Dutch perspective. So Floor de Ruiter decided to write the successor in English, for the international audience. Focussing on the essence of truly helping dialogue, its application in practice and the crucial role of the facilitator. As we believe that you are regularly confronted with the challenges of a good dialogue, we hope to inspire you with this book.

With this book presentation we hope to make a start organizing a number of dynamic dialogues, at round tables of 5 to 10 fellow explorers. On striking themes such as “learning dialogues”, “martial dialogues”, “democratic dialogues”, “musical dialogues”. Perhaps these gatherings will immediately provide new insights – in any case, it will be fun.

The launch program starts at 4:00 PM and ends around 7:00 PM. A limited number of places is available (in order of arrival). You can register via Maud van Enkhuizen.

We look forward to seeing you then!

Na het vorige boek ‘ValueFraming’ bleek er grote behoefte aan een internationale opvolger. Vertalen bleek – door het totaal Nederlandse perspectief – ondoenlijk. Dus de opvolger maar direct in het Engels geschreven. Met daarin de blik op de essentie van een echt helpende dialoog, de toepassing daarvan in de praktijk én de cruciale rol van de facilitator. Omdat we denken dat jij ook regelmatig met de uitdagingen van een goede dialoog geconfronteerd wordt, hopen we je met dit boek te inspireren.

Bij de presentatie hopen we alvast een begin te maken met een aantal dynamische dialogen, aan ronde tafels van 5 tot 10 medeverkenners. Met sprekende thema’s als ‘learning dialogues’, ‘martial dialogues’, ‘ democratic dialogues’, ‘musical dialogues’. Misschien leveren deze al direct nieuwe inzichten. In ieder geval wordt het gezellig.

De programma rondom de lancering start om 16:00 en eindigt rond 19:00. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (op volgorde van binnenkomst). Aanmelden kan via Maud van Enkhuizen.

We zien je graag dan!