Events

The Netherlands, 12-17 may 2019

Connecting the Dots

Connecting The Dots is a powerful transformation program that helps you gain insight into your personal path. The program explicitly links past, present and future together and shines light on questions that are increasingly affecting people:
What is the next step on my personal journey? Why am I here? Do I fulfil my potential? What is holding me back? Am I doing the right things?

This program will be in Dutch. 

Connecting The Dots is een krachtig transformatie programma dat je helpt inzicht te krijgen in je persoonlijk pad. Het programma koppelt nadrukkelijk verleden, heden en toekomst aan elkaar en schijnt licht op de vragen die steeds meer mensen bezighouden:
Wat is de volgende stap op mijn persoonlijke reis? Waarom ben ik hier? Vervul ik wel mijn potentie? Wat houdt mij tegen? Doe ik de goede dingen?

Foto: Camping d’Or

Download PDF