Events

11-16 november 2018, Bali

Connecting the Dots, Bali (in Dutch)

Connecting The Dots is een krachtig transformatie programma dat je helpt inzicht te krijgen in je persoonlijk pad. Het programma koppelt nadrukkelijk verleden, heden en toekomst aan elkaar en schijnt licht op de vragen die steeds meer mensen bezighouden: Wat is de volgende stap op mijn persoonlijke reis? Waarom ben ik hier? Vervul ik wel mijn potentie? Wat houdt mij tegen? Doe ik de goede dingen?

Deze keer organiseren we dit programma op het bijzondere eiland Bali bij Carlos’ House

Connecting The Dots is a powerful transformation program that helps you to understand your personal path. The program explicitly links past, present and future to each other and shines light on the questions that are occupying more and more people: What is the next step on my personal journey? Why am I here? Do I fulfill my potential? What is holding me back? Do I do the right things?

This time we are organising this program on the special island Bali at Carlos’ House

Download PDF